Projekty urządzeń i maszyn

Projekty urządzeń i maszyn

W zakresie oferty świadczymy usługi projektowania dedykowanych maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych. Nasi specjaliści z zaangażowaniem pracują nad realizacją zleceń dla najbardziej wymagających Klientów. Potencjał i elastyczność struktury organizacyjnej naszej firmy pozwalają na wykonywanie projektów niezależnie od skali przedsięwzięcia, począwszy od niewielkich i mało skomplikowanych instalacji po kompletne obiekty przemysłowe. Stosujemy zaawansowane programy 3D do projektowania, które umożliwią pełną wizualizację i wychwytywanie niezgodności konstrukcyjnych już na tym etapie. Dzięki wieloletniej pracy w tym środowisku zapewniamy wysoki standard rozwiązań technologicznych i funkcjonalno-przestrzennych maszyn i urządzeń a funkcje oraz rozmieszczenie maszyn i urządzeń są zawsze dostosowane do wymagań naszych klientów.

W naszej pracy korzystamy z zaawansowanego oprogramowania do projektowania, modelowania obiektów i procesów. Nasze doświadczenie i kompetencje oraz wieloletnia współpraca ze specjalistycznymi biurami, laboratoriami dają gwarancje sukcesu w realizacji najtrudniejszych przedsięwzięć.

W zakresie oferty wykonujemy zarówno pojedyncze projekty branżowe (technologiczne, konstrukcyjne, elektryczne, instalacyjne itd.), jak i kompleksowe opracowania projektowe (obejmujące wiele branż), w tym także jedno- lub wieloetapowe (od projektu koncepcyjnego po projekt wykonawczy), zapewniajać nadzór autorski na każdym etapie realizacji. Projekty te mogą obejmować m.in.: 

  • projekty dedykowanych urządzeń, linii technologicznych i instalacji produkcyjnych przy wykorzystaniu oprogramowania CAD 2D i 3D,
  • projektowanie części do maszyn już istniejących,
  • projekty modyfikacji, modernizacji istniejących maszyn i urządzeń,
  • tworzenie pełnych dokumentacji, w tym technicznych DTR i instrukcji,
  • obliczenia części maszyn,
  • wizualizacja maszyn, rendering,
  • projektowanie układów hydrauliki,
  • wykonane opracowania projektowe są weryfikowane i opiniowane przez specjalistów i rzeczoznawców odpowiednich branż.

 

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.