Wdrożenia

Wdrożenia

W zakresie świadczonych usług zapewniamy szerokie wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R, uprzednio zaprojektowanych urządzeń, czy instalacji technologicznych i linii produkcyjnych.

Doskonale znamy potrzeby naszych Klientów oraz uwarunkowania rynkowe. Kompleksowo realizujemy zadania inwestycyjne w oparciu o projekty własne i dokumentację dostarczoną przez Inwestora. Przeprowadzamy również modernizacje i wdrożenia optymalizacyjne.

W ramach realizowanych zleceń przejmujemy odpowiedzialność za doprowadzenie inwestycji do etapu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie. Dla potrzeb przygotowania do wdrożenia dysponuje własnym zapleczem produkcyjno-warsztatowym oraz laboratorium doświadczalno-projektowe pozwalającym na terminową i zgodną z oczekiwaniami Klienta realizację zleconych prac.

W naszych działaniach stawiamy na wzajemną współpracę i szacunek dla specyfiki oraz wyjątkowości każdego z realizowanych projektów wdrożeniowych. Dodatkowo na życzenie klienta możemy przyjąć do realizacji przygotowanie analizy finansowej wraz ze strukturą strumieni przychodów z wdrożenia oraz dokonać szczegółowej analizy ryzyk i zagrożeń przy skutecznym wdrażaniu.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.