Opinie o innowacyjności

Opinie o innowacyjności

Świadczymy usługi przygotowania niezależnej, kompleksowej opinii o innowacyjności na temat technologii, procesu lub produktu, które przedsiębiorca chce wdrożyć. Zgodnie z wymaganiami jakie stawiają instytucje zarządzające programami przyznającymi pomoc publiczną na realizację projektów, często opinia o innowacyjności jest potwierdzeniem, że planowane zakłada zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w planowanej inwestycji. Przygotowywana opinia zawiera charakterystykę danej technologii i stwierdza okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu opinii o innowacyjności poprzez:

  • opracowanie niezależnej opinii o technologii/maszynie/procesie planowanej do wdrożenia u przedsiębiorcy,
  • współpracę z naukowcami z Jednostek Naukowych,
  • analizę przydatności opinii przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o wsparcie z funduszy UE.
Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.