Zarządzenie własnością intelektualną

Zarządzenie własnością intelektualną

Decydującą rolę w rozwoju każdej organizacji stanowi wiedza. Własność intelektualna jest najcenniejszym składnikiem każdej organizacji. NoveltyUNIT udziela efektywnego wsparcia na rzecz klientów zainteresowanych wprowadzeniem zorganizowanej formy zarządzania własnością intelektualną. W zakresie zarządzenia własnością intelektualną NoveltyUNIT przeprowadza audyty technologiczne i identyfikuje obszary o wysokim potencjale ochronnym, które jednocześnie decydują o konkurencyjności organizacji na danym rynku.
NoveltyUNIT oferuje kompleksowe usługi w zakresie działań związanych z dokonaniem skutecznej ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

W zakresie świadczonych usług oferujemy:

 • audyty technologiczne - identyfikacja obszarów o wysokim potencjale ochronnym,
 • doradztwo w zakresie opracowania treści zgłoszenia patentu, wzoru przemysłowego i użytkowego,
 • przygotowanie kompletnego wniosku i dokumentacji wraz z tłumaczeniem oraz przygotowanie literatury patentowej w procedurze krajowej, jak i zagranicznej (PCT, EPO),
 • współpracę z doświadczoną kancelarią patentową, w tym:
  - prowadzenie spraw sprzeciwów i naruszeń patentów,
  - opracowanie programów ochrony i umów licencyjnych,
  - prowadzenie spraw zatrzymań celnych związanych z naruszeniem patentu,
  - przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych,
  - opracowanie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych,
  - opracowanie programów ochrony praw autorskich.
Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.