Audyt technologiczny

Audyt technologiczny

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług przeglądu i oceny organizacji, pomocnych w strukturalnym podejściu do zarządzania ryzykiem na każdym etapie jej rozwoju. W ramach oferty przeprowadzamy audyty w pełnym zakresie technicznym, dzięki którym Klienci uzyskują wiedzę na temat posiadanego potencjału oraz dostępnych i osiągalnych możliwości w obszarze wdrażania w firmie innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych. Pozwalają także zdiagnozować obszary działalności firmy wymagające ulepszenia oraz dalszego rozwoju. Efektem oferowanych usług mogą być szczegółowe informacji na temat kondycji oraz struktury wykorzystywanych aktywów, aspektów związanych z kosztami, wydajnością czy bezpieczeństwem prowadzonej działalności.

W ramach przedmiotowej oferty przeprowadzamy:

  • audyt technologiczny,
  • audyt własności intelektualnej,
  • audyt efektywności energetycznej, w tym: elektryczny, oświetleniowy, systemów grzewczych, termowizyjny,
  • audyt oddziaływania danej działalności na środowisko,
  • inspekcje podczas produkcji i inspekcje techniczne,
  • badania operacyjne i eksploatacyjne,
  • optymalizacja procesów,
  • ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem.
Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.