Zespół

Zespół

Firma ze względu na posiadaną kadrę, wielobranżowe doświadczenia i potencjał merytoryczny była angażowana w opracowanie i dokonanie praktycznej oceny założeń i rozwiązań technologicznych wpływających na efektywność procesów produkcyjnych, logistycznych, w tym usługi asysty i wsparcia merytorycznego na etapie wdrażania innowacji procesowych i produktowych. Uczestniczyła także w pracach nad opracowaniem treści zgłoszeń zastrzeżeń intelektualnych w procedurach krajowych i międzynarodowych, negocjacjach Klienta dotyczących sprzedaży licencyjnej technologii, brała udział w organizacji i rozpoczęciu działalności swoich Klientów poza granicami np. założenie oddziału i budowa zakładu produkcyjnego w USA. Aktualnie firma współpracuje z wieloma doświadczonymi praktykami biznesowymi oraz szeroką kadrą naukową, w tym z zagranicznych jednostek badawczych.

W toku prowadzonej działalności w 2014 r. firma rozpoczęła prace nad dywersyfikacją prowadzonej aktywności pod kątem opracowania receptur i rozpoczęcia produkcji linii kosmetyków organicznych w ramach utworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOnly – Zielony CBR.

Nasz zespół złożony z chemików, biochemików, biotechnologów, mikrobiologów, kosmetologów, lekarzy, farmaceutów oraz ziołoznawców, wykorzystując wyniki najnowszych badań naukowych, stworzył markę BIOnly, produktów na bazie unikalnych receptur, zawierających kompleksy substancji aktywnych pochodzących wyłącznie z natury.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.