Współpraca

Współpraca

Jednym z obszarów działania naszej firmy jest stała współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, oprócz ścisłej współpracy z innowacyjnymi firmami produkcyjnymi - takie współdziałanie stanowi najbardziej efektywną formę połączenia nauki i biznesu. Główne obszary współpracy koncentrują się na:

  • finansowo-rzeczowym wspieraniu danych wydziałów w działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej,
  • doskonaleniu procesu kształcenia w celu przygotowania absolwentów do wymagań i potrzeb rynku pracy,
  • prowadzeniu badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obydwu stron,
  • organizacji praktyk i staży zawodowych dla studentów,
  • współorganizowaniu kursów, seminariów, szkoleń oraz konferencji naukowych,
  • wykonywaniu opracowań, sporządzanie opinii i udzielanie konsultacji w ramach poszczególnych zakresów działań,
  • przygotowywaniu i realizacji programów z wykorzystaniem środków unijnych i środków krajowych
  • promocji efektów działalności naukowo-badawczej.

Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i wspierania Nauki i Biznesu w Polsce i na świecie, do których należą między innymi:

Nasze badania prowadzimy w ścisłej współpracy ze specjalistami wielu dziedzin i naukowcami. Nasz zespół złożony z chemików, biochemików, biotechnologów, mikrobiologów, kosmetologów, lekarzy, farmaceutów oraz ziołoznawców, wykorzystując wyniki najnowszych badań naukowych, stworzył markę BIOnly, produktów na bazie unikalnych receptur, zawierających kompleksy substancji aktywnych pochodzących wyłącznie z natury.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.