Misja i wizja

Misja i wizja

Naszym dążeniem jest zapewnienie najwyższej jakości i konkurencyjności świadczonych usług. Nieustannie podnosimy nasze kompetencje oraz rozwijamy nasze możliwości realizacyjne w zakresie usług badawczych, doradczych, projektowych oraz wdrożeniowych. Staramy się być uosobieniem pasji, rzetelności, przedsiębiorczości oraz ducha innowacji. Te wartości są dla nas wskazówką we wszystkim, co robimy i stanowią podstawę, na której zbudowana jest nasza firma.
Firma działa zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych. Restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich przepisów prawnych, a w szczególności zasady poufności. Wybór rynków, na których prowadzimy działalność, zależy wyłącznie od naszej zdolności do przedstawienia najbardziej konkurencyjnej oferty oraz systematycznego zapewnienia najwyższej jakości usług dla klientów.

Nasze warości zbudowano na szacunku do natury. Będąc oddani tradycji, szukając najkorzystniejszych źródeł zdrowia i dobrego samopoczucia - jednocześnie rozwijamy się w sposób ciągły, tworząc produkty, które odpowiadają nowoczesnym emocjom. Pradawna wiedza z herbarzy przerodziła się w główną naszą siłę  – połączenie mocy ziół, znanych od pokoleń z najnowszą technologią.

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.