Wyposażenie

Wyposażenie

NoveltyUNIT posiada kompletnie wyposażone laboratoria, dzięki którym może realizować wysokiej jakości badania analityczne oraz dokonywać interpretacji uzyskiwanych wyników. W szczególności może podejmować badania substancji nieorganicznych, związków organicznych, surowców, półproduktów i produktów finalnych, także pod kątem mikrobiologicznym.

W ramach dostępnej aparatury na wyposażeniu laboratoriów znajdują się m.in.:

 • analizatory - analiza śladowa
 • analizatory bakterii
 • analizatory C, H, N, S, O, Cl (i tłuszczu)
 • analizatory sorpcji, porowatości i gęstości
 • analizatory termiczne/kalorymetry
 • aparaty do badania powietrza
 • aparaty do miareczkowania
 • aparaty do pomiaru wielkości cząstek
 • aparaty do pomiaru aktywności wody
 • aparaty do rozdrabniania i homogenizacji próbek
 • aparaty do wielofunkcyjnego badania skóry
 • automatyczne ekstraktory
 • mikroskopy
 • młynki
 • pehametry/konduktometry/jonometry
 • piece
 • pompy
 • reaktory laboratoryjne
 • spektrofotometry
 • suszarki
 • wielofunkcyjne zestawy szkła laboratoryjnego
 • termometry/higrometry
 • twardościomierze
 • urządzenia chłodnicze
 • wagi analityczne i precyzyjne
 • wirówki
 • wyparki
 • wytrząsarki
 • zmywarki
 • chromatograf
 • i inne.
Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.