Laboratorium Mikrobiologiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne

W ramach funkcjonującego laboratorium mikrobiologicznego wykonujemy usługi badawczo-pomiarowe surowców, półproduków i wyrobów gotowych kosmetyków, chemii gospodarczej, żywności i pasz, farmaceutyków i suplementy diety, które realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

W naszej ofercie posiadamy: 

  • badania mikrobiologiczne surowców, produktów i opakowań kosmetycznych i chemii gospodarczej,
  • badania mikrobiologiczne farmaceutyków i suplementy diety,
  • badania mikrobiologiczne żywności i pasz,
  • badania przechowalności,
  • badanie mikrobiologiczne wody,
  • badanie mikrobiologiczne opakowań,
  • badania właściwości czyszczących.
Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.