Laboratorium Analityki Fizykochemicznej

Laboratorium Analityki Fizykochemicznej

Laboratorium Analiz Fizykochemicznych realizuje szeroki zakres analiz ilościowych i jakościowych na rzecz podmiotów funkcjonujących w branżach: kosmetycznej, wyrobów chemii gospodarczej, wyrobów farmaceutycznych i suplementów diety, nawozów sztucznych, tekstylnej, spożywczej oraz szeroko pojętego przemysłu. Laboratorium wykonuje również analizy na rzecz klientów indywidualnych. Badania prowadzone są przy użyciu nowoczesnego i specjalistycznego sprzętu pomiarowego bazując na wiedzy i doświadczeniu wykwalifikowanego zespołu. W szczególności zakres badań obejmuje:

  • Identyfikacja, oczyszczanie i izolowanie substancji i związków chemicznych;
  • Analiza fizykochemiczna składu;
  • Ocena bezpieczeństwa
  • Optymalizacja i walidacja metod analitycznych;
  • Opracowania formulacji kosmetyków i chemii gospodarczej.

Rutynowe analizy wykonywane są zgodnie z normami polskimi oraz międzynarodowymi, w tym w oparciu o wytyczne systemu ISO 9001:2008. Oferta laboratorium skierowana jest także do podmiotów zainteresowanych realizacją badań, które wykraczają poza zakres rutynowych analiz.

 

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.