Zielony CBR - opracowanie linii produktów BIOnly ELEMENTS

Zielony CBR - opracowanie linii produktów BIOnly ELEMENTS
14-12-2017

Z przyjemnością informujemy, że sukcesem zakończyły się starania naszej firmy o pozyskanie środków z funduszy europejskich na realizację prac badawczo-rozwojowych.


Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka; Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Tytuł projektu: „BIOnly Zielony CBR - opracowanie linii produktów BIOnly ELEMENTS”

Wartość projektu: 1 008 667,00 zł

Kwota dofinansowania: 627 229,49 zł

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których celem jest opracowanie sposobu otrzymywania związków czynnych z wyciągów drzewnych i ich wykorzystanie do opracowania receptur kosmetyków linii BIOnly ELEMENTS. Cel projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, w tym opracowanie i optymalizację metody otrzymywania związków aktywnych, oraz ich wykorzystanie jako jednego z głównych składników planowanych do opracowania linii kosmetyków naturalnych. Projekt zakłada również kompleksową ocenę opracowanych formulacji dermokosmetyków, przeprowadzenie testów aplikacyjnych i dermatologicznych, w tym transdermalnej biodostępności makroelementów oraz opracowanie założeń technologicznych dla procesu produkcji opracowanej linii dermokosmetyków.

 

Skontaktuj się z nami

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.noveltyunit.pl jest NoveltyUNIT, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Mieczykowa 30, 35-604 Rzeszów, NIP: 8133052276, REGON: 180393391, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@noveltyunit.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom, które obsługują Administratora lub jego podwykonawcom. Dane będą przetwarzane przez czas ważności zgody lub do czasu ustania celu dla jakiego zostały zebrane. Przysługuje Panu/i prawo żądania dostępu do Pana/i danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w Polityce Prywatności.